Figures de Cia. Mariantònia Oliver | 7 - 12 Novembre 2022 
 
Sinopsi

Aquest projecte es realitza prenent com a base un procés continuat d'investigació i treball amb un col·lectiu específic de dones i sense vinculació prèvia amb la dansa i les arts escèniques. Els espectacles Las Muchas (2012) i Las Muchísimas (2018) han establert una metodologia i unes eines de treball molt específiques que ara volen ser desenvolupades. Es vol generar una comunitat de dones i persones de diferents llocs i que hagin compartit aquesta experiència. La metodologia emprada cerca, des d'una perspectiva inclusiva i de gènere, donar veu, espai i visibilitat a dones majors dels seixanta anys. El procés creatiu partirà de l'exploració i investigació amb elles, escoltat les seves vivències, les seves necessitats i curiositats i valorant el seu punt de vista.

 
Biografia/es
 
Cia. Mariantònia Oliver
Cia Mariantònia Oliver es caracteritza per dur a terme un treball de creació multidisciplinar i compromès amb el territori. La companyia té tres vessants d'actuació: d'una banda la creació per a un públic adult, una segona focalitzada en la producció d'espectacles i projectes pedagògics per infants i joves, i una tercera generant projectes de Dansa Comunitària i d'Inclusió Social des de fa una dècada. A més, Mariantònia Oliver dirigeix EiMa, un centre de creació i un festival a Maria de la Salut, Mallorca.
Cia Mariantònia Oliver treballa la creació d’una manera multidisciplinar fent conviure dramatúrgicament el video-cinema amb música original y el moviment. És normal a la cia treballar amb performers que venen de diferents còdics del cos i del moviment. També es carateritza per articular creacions i experiències per públics tan adults com per infants. Compromesa en el treball i en donar a conèixer una dramatúrgia contemporània del moviment a diferents tipus de comunitats prenent com a referencia el territori.