L'Equip
L'Equip
Direcció artística i producció /Mariantònia Oliver
Producció i Administració /Melania Forte
Coordinació tècnica /Lola Lloberas
Coordinació espai /Jordi Nadal
Comunicació /Nancy Veltri
Disseny cartell /María Antònia Roig